Miasto - woj.

3M Poland

al. Katowicka 117, Kajetany
tel. 22 739 60 00


Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Polityka Prywatności