Miasto - woj.

Akzo Nobel Car Refinishes Polska

Kolejowa 121a, Łomianki
tel. 22 751 41 07


Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Polityka Prywatności