Miasto - woj.

Adwa

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, lakiery

Mickiewicza 68e, Wręczyca Wielka
tel. 34 317 01 76


Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Polityka Prywatności