Miasto - woj.

Alf

9 Maja 19, Bełchatów
tel. 44 632 74 76


Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz ruchu autobusów
Polityka Prywatności