Miasto - woj.

ABW

Ustronie 8a, Bielsko-Biała
tel. 33 810 07 03


Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Polityka Prywatności